Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Sondaj

Intrebare test


Skip Navigation Links Portal Scoli Speciale   Pagini   default.aspx

Obiecte Educationale

Lectie Materie An
Ţara Limbaj 4
Familia – Familia mea Limbaj 1

Ultimele ştiri si evenimente


www.edu.ro :: noutati

 www.edu.ro :: noutati
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Științe economice și administrarea afacerilor
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Medicină veterinară
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ingineria materialelor
  IconREGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă
  IconAgenda publică a Secretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Anisie, pentru perioada 23 - 27 mai
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Arhitectură şi urbanism
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Sociologie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Medicină dentară
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ingineria resurselor vegetale și animale
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Electronică, telecomunicații si nanotehnologie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie industrială şi management
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Calculatoare
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Filologie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Chimie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ştiinţe militare
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ştiinţele Pământului
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ştiinţe juridice
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Teologie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Filozofie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Farmacie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Medicină
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie civilă
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Informatică
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ingineria mediului
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Matematică
  IconProiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de master și absolvenţilor profesiilor reglementate
  IconProiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea organizării și funcționării sistemelor informatice pentru finanțarea, analiza statistică și prognoza din învățământul superior
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Psihologie, Științe ale Educației, Educație fizică și sport
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Biologie şi biochimie
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie energetică
  IconPropunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie electrică
  IconCATALOGUL manualelor scolare valabile in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017
  IconVeniturile nete realizate de personalul din Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice în luna aprilie 2016
  IconLista premianților la Olimpiada școlară de Limba și literatura germană - maternă, etapa națională - 2016
  IconPremianții Concursului național „Cutreierând în UE” - „Barangolás az EU-ban” ediția 2016
  IconPremianții Concursului de recitare „Kányádi Sándor” pentru ciclul primar - ediția 2016
  IconProiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
  IconAgenda publică a ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, pentru perioada 9 - 13 mai
  IconLista de completare modificată a Listei nominale a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile international sportive și Lista nominal a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare și a absolvenților de liceu 2016, care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate ce pot susţine examenul de bacalaureat - sesiune specială, 2016
 
 
 ultima verificare: 24.05.2016 08:54:10

 Forum

DiverseUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Discutii despre manualeUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Asigurarea calităţii educaţieiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Oferte educaţionaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Subiecte date la examenele naţionaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Forumul profesorilorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).